Hrt8y2qm4omiqeasqju9v1zcmm9ahr0chmlm0elmkylmkzjzg5wyxjhcde0mc5wyxjhz29ucmvscy5jb20lmkzqyxjhz29usw1hz2vzjtjguhjvcgvydhklmkzwmtqlmkzhqu1muyuyrjg4mtg3mtglmkywjtjgmcuyrjalmky1ymm2m2qzyzm1ndnkntrmzwyzzjq5njnimjyznzayzcuyrjelmky1ntvhnjjmota3mdi4yti3yzfhzja3odm4ymnhmgviosuyrjg4mtg3mtguslbhjtngdcuzrde1otqzmje5mdy=
1558482347

Leigh Barnett

REALTOR®

Leigh Barnett

REALTOR®

Regent Territory Atlanta
Links

All My Listings

LRE® Agent Website

Description

1582057476

Leigh Barnett
Click To Show Phone
Main: +1 706-212-0228
Direct: +1 404-931-3636

141 S. Main Street, P.O. Box 2009
30525 Clayton, Georgia
United States

Harry Norman Realtors® Corporate
Click To Show Phone
Toll Free: +1 18002416059
Main: +1 4045047300
Mobile: +1 6783341169

Hrt8y2qm4omiqeasqju9v1zcmm9ahr0chmlm0elmkylmkzjzg5wyxjhcde0mc5wyxjhz29ucmvscy5jb20lmkzqyxjhz29usw1hz2vzjtjguhjvcgvydhklmkzwmtqlmkzhqu1muyuyrjg4mtg3mtglmkywjtjgmcuyrjalmky1ymm2m2qzyzm1ndnkntrmzwyzzjq5njnimjyznzayzcuyrjelmky1ntvhnjjmota3mdi4yti3yzfhzja3odm4ymnhmgviosuyrjg4mtg3mtguslbhjtngdcuzrde1otqzmje5mdy=

$3,495,000 USD

Clayton, GA, United States
1597186442

$1,295,000 USD

Clayton, GA, United States
Kdz0asr769ysmtaafo5zcmm9ahr0chmlm0elmkylmkzjzg5wyxjhcde0mc5wyxjhz29ucmvscy5jb20lmkzqyxjhz29usw1hz2vzjtjguhjvcgvydhklmkzwmtqlmkzhqu1muyuyrjg2njy2mdilmkywjtjgmcuyrjalmkzimdu4zdzkmwqznthmyjlkzthmn2uzotlkmge2zta4nyuyrjelmky3nguzmze1mdc4ngu0mwrlyjdhzjywndbiyji1yjjmmiuyrjg2njy2mdiuslbhjtngdcuzrde1njk1njaxntu=

$725,000 USD

Clayton, GA, United States
1597186298

$658,000 USD

Clarkesville, GA, United States